მსოფლიო ახალგაზრდობის ფესტივალზე ქართული სუვენირები სულ რაღაც ორ დღეში გაიყიდა.

ღონისძიებაზე მომხდარის შესახებ იხილეთ ვიდეოში

მსოფლიო ახალგაზრდული ფესტივალი ფედერალურ ტერიტორია სირიუსისზე ტარდება 2024 წლის 1 მარტიდან 7 მარტამდე.

მასში 20 ათასი ახალგაზრდა ლიდერი მონაწილეობს განათლების, მეცნიერების, საერთაშორისო თანამშრომლობის, კულტურის, მოხალისეობისა და ქველმოქმედების, სპორტის, ბიზნესის, მედიისა და სხვა სფეროებიდან. მათ შორის 10 ათასი უცხოელია.