იგეგმება პროფესიული განათლების განვითარების სააგენტოს ჩამოყალიბება, რომელიც კოლეჯების განვითარებას მიხედავს.

საქართველოს მთავრობა 2024 წელს წარმოადგენს პროფესიული განათლების განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიას, რომლის თანახმად პროფესიული განათლება ქვეყანაში განათლების საერთო სისტემის ნაწილი გახდება.

პროფესიული განათლება საქართველოში ამჟამად არის ნიშა, რომელიც ზოგადი განათლების სისტემაში არ არის მოქცეული. იშვიათი გამონაკლისის გარდა, პროფესიულ კოლეჯში ჩაბარება შესაძლებელია მხოლოდ სასკოლო განათლების სრული ციკლის (12 კლასი) დამთავრების შემდეგ.

მთავრობის გეგმების თანახმად, უკვე 2024 წელს იგეგმება პროფესიული განათლების განვითარების სააგენტოს ჩამოყალიბება, რომელიც კოლეჯების განვითარებაზე იმუშავებს.

ასევე 2024 წელს შეიცვლება ამ სისტემაში დასაქმებული პედაგოგების მიმართ დამოკიდებულება. შემუშავდება მათი შრომის ანაზღაურების ახალი სისტემა კოლეჯების სტუდენტების მოსწრების შესაბამისად.

გარდა ამისა, გაიზრდება საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა და დაიწყება არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესი პროფესიის დაუფლების ნაწილში.

პროფესიულ განათლებაში აქცენტი გადაინაცვლებს რეგიონებზე, სადაც გაიხსნება საჭირო კოლეჯები, ხოლო პროფესიების ნაწილს სკოლის მოსწავლეები უკვე 2024 წელს, სურვილის მიხედვით, სასკოლო განათლების პარალელურად შეისწავლიან.